AVG-naleving voor GGZ-praktijken: Hoe u de gegevens van uw cliënten veilig kunt verwerken

Praktische tips en richtlijnen om uw website te laten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

persoonsgegevens op website

Introductie

Hoe zorg ik ervoor dat mijn website voldoet aan de AVG? Dat is een veelgestelde vraag van praktijkeigenaren. Daarom in dit artikel meer over de AVG-naleving voor GGZ-praktijken en hoe u de persoonsgegevens op uw website kunt beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die ervoor zorgt dat de privacy van mensen wordt gerespecteerd en hun persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw praktijkwebsite voldoet aan de AVG, zodat u de gegevens van uw cliënten op een verantwoorde manier beheert.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die in werking is getreden om de privacy van individuen te beschermen en de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt te reguleren. De AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, inclusief GGZ-praktijken. Het doel van de AVG is om individuen meer controle te geven over hun persoonsgegevens en ervoor te zorgen dat deze op een veilige en verantwoorde manier worden verwerkt. Het legt ook verplichtingen op aan organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen en datalekken te voorkomen. Door te voldoen aan de AVG, toon je aan dat je de privacy van je cliënten serieus neemt en hun gegevens op een zorgvuldige manier behandelt.

Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die iets over een persoon zegt. Het kan gaan om namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata en andere informatie die direct of indirect kan leiden tot de identificatie van een persoon. GGZ-praktijken kunnen ook persoonsgegevens verzamelen die gevoelige informatie bevatten, zoals medische gegevens en psychische gezondheidsinformatie. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge voorwaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

Het is belangrijk om de persoonsgegevens van uw cliënten te beschermen. Hier zijn enkele belangrijke maatregelen die u kunt nemen:

 • 1. Veilige opslag: 

Zorg ervoor dat de persoonsgegevens van uw cliënten veilig worden opgeslagen. Dit kan betekenen dat u gegevens versleutelt, sterke wachtwoorden gebruikt en ervoor zorgt dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de gegevens.

 • 2. Geïnformeerde toestemming: 

Vraag altijd om toestemming van uw cliënten voordat u hun persoonsgegevens verwerkt. Leg duidelijk uit waarvoor u de gegevens zult gebruiken en hoe lang u ze zult bewaren.

 • 3. Privacyverklaring: 

Zorg ervoor dat u een duidelijke en begrijpelijke privacyverklaring heeft op uw website. Hierin legt u uit welke gegevens u verzamelt, hoe u ze gebruikt en met wie u ze deelt. Ook informeert u uw cliënten over hun rechten met betrekking tot hun gegevens.

 • 4. Beveiliging van uw website: 

Neem maatregelen om de beveiliging van uw website te waarborgen. Dit kan onder andere het installeren van beveiligingsupdates, het gebruik van sterke wachtwoorden en het beschermen van uw website tegen hackers en malware omvatten.
Kies een betrouwbare en veilige hostingprovider die maatregelen neemt om de serveromgeving te beveiligen, zoals firewalls, regelmatige systeemupdates en monitoring van beveiligingsincidenten.

 • 5. Verwerkersovereenkomst:
  Als u gebruikmaakt van derde partijen (zoals een webhostingbedrijf of een online afsprakensysteem) die toegang hebben tot de persoonsgegevens van uw cliënten, is het belangrijk om met hen een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Hierin worden afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming. Zorg ervoor dat u met elke verwerker waarmee u samenwerkt een verwerkersovereenkomst afsluit om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden verwerkt.
 • 6. Voldoen aan de 6 basisprincipes van de AVG

Elke praktijk die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de volgende 6 basisprincipes van de AVG, in de AVG ‘beginselen’ genoemd:

 • Doelbinding:

GGZ-praktijken moeten ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die zij verzamelen en verwerken op hun website alleen worden gebruikt voor welbepaalde, legitieme doeleinden. Dit houdt in dat u duidelijk moet communiceren met uw cliënten over welke gegevens u verzamelt, waarom u ze verzamelt en hoe u ze zult gebruiken.

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie:

Het is van cruciaal belang dat GGZ-praktijken de persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken. Dit betekent dat u uw cliënten moet informeren over de gegevens die u verzamelt, de verwerkingsdoeleinden, de bewaartermijnen en de rechten die zij hebben met betrekking tot hun gegevens.

 • Dataminimalisatie:

GGZ-praktijken moeten streven naar dataminimalisatie, wat betekent dat u alleen de persoonsgegevens verzamelt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel van de verwerking. Zorg ervoor dat u geen overbodige gegevens verzamelt en bewaar alleen de gegevens die relevant zijn voor de behandeling en ondersteuning van uw cliënten.

 • Juistheid:

Het is belangrijk dat GGZ-praktijken ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die zij verwerken accuraat en actueel zijn. Neem maatregelen om ervoor te zorgen dat uw cliënten hun gegevens kunnen bijwerken en corrigeren indien nodig. Verifieer regelmatig de juistheid van de gegevens en corrigeer eventuele onnauwkeurigheden.

 • Bewaarbeperking:

GGZ-praktijken dienen de persoonsgegevens alleen te bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden. Stel passende bewaartermijnen vast en zorg ervoor dat u de gegevens na het verstrijken van deze termijnen veilig en definitief verwijdert.

 • Integriteit en vertrouwelijkheid:

GGZ-praktijken moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of onrechtmatige verwerking. Implementeer beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling van gegevens, toegangscontrole en het regelmatig uitvoeren van beveiligingsaudits.

Datalekken en meldplicht

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens mogelijk verloren zijn gegaan, gestolen of onrechtmatig zijn verwerkt. Als u een datalek ontdekt, moet u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijk ook bij uw cliënten. Het is belangrijk om procedures te hebben om datalekken te detecteren, te onderzoeken en te melden, en om maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

Samenvatting

Het waarborgen van AVG-naleving op uw praktijkwebsite is van groot belang om de persoonsgegevens van uw cliënten te beschermen. Door veilige opslag, geïnformeerde toestemming, een duidelijke privacyverklaring en beveiligingsmaatregelen te implementeren, kunt u een veilige online omgeving creëren voor uw cliënten. Houd ook rekening met uw verplichtingen met betrekking tot datalekken en meldplicht.

Neem de tijd om uw GGZ-praktijkwebsite te evalueren op AVG-naleving en implementeer de nodige maatregelen om de privacy en gegevensbescherming van uw cliënten te waarborgen. Op deze manier kunt u een betrouwbare en verantwoordelijke praktijk opbouwen.

Download pdf

Dit artikel later nog eens rustig nalezen? Vul hieronder uw mailadres in en ontvang dit artikel in pdf-formaat direct in uw inbox.

Subscription Form download avg (#11)

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om zoals beschreven in het privacyreglement.

Inhoud

  Andere artikelen

  man met kleurenpalet

  Het Verband tussen Kleurpsychologie en Webdesign

  Hoewel webdesign en psychologie twee verschillende disciplines lijken, zijn ze met elkaar verweven.

  Essentiële Elementen voor een Succesvolle Website in de GGZ

  Een gids voor effectieve online aanwezigheid van psychologen, praktijken en instellingen.

  Start met een perfecte website voor uw praktijk

  Vragen? Vul het formulier in. Ik reageer vandaag of de volgende werkdag per mail. We kunnen dan bespreken of een site van GGZsites de juiste keuze voor u is.

  Let's start